Udvikling og vækst gennem fokus og optimering
Udvikling og vækst gennem fokus og optimering

Bestyrelse og advisory board

En kompetent bestyrelse skaber værdi

Hvis du er en af de mange ejerledere, der har det bedst med de daglige opgaver, kan din ene vigtige, strategiske beslutning være at engagere en fast, ekstern sparringpartner. Om det så er til din bestyrelse eller dit advisory board.

Flere undersøgelser har vist, at en god bestyrelse er den enkelt faktor, der har størst positiv betydning for virksomhedens resultater. Ganske enkelt fordi en kompetent bestyrelse skaber værdi og medvind på virksomhedens cykelsti!

Mange A/S-virksomhedsejere har gennem tiden ladet sig nøje med en tantebestyrelse, blot for at konstatere at det skete der ikke noget ved … Overhovedet!

Så jo før du som ejerleder accepterer, at kvalitet koster … også når det kommer til en kompetent bestyrelse, desto før får du bragt din virksomhed i bedst mulig form.

Jeg sidder som aktivt og involverende medlem og formand i flere bestyrelser og advisory boards. Ud over at være fortrolig sparringspartner og boksebold for ejerlederen, er min primære rolle at bidrage til, at vi følger vores plan og når vores mål. Dog altid med øje for, at tingene ikke nødvendigvis går helt som planlagt i en ejerledet virksomhed.

For at sikre fremdriften og holde momentum mødes jeg månedligt med min ejerleder, ligesom telefonkontakten er hyppig.

Det skaber overblik, begejstring og frigør ressourcer, der kan bruges til udvikling og vækst. Det ses straks på virksomhedens resultater.

NJ Business

Overlad du bare vækststrategi til din tantebestyrelse. Det sker der ikke noget ved … overhovedet!